และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยมอบหมายให้งานสาธารณะ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะ ไปขุดลอกท่อน้ำ คูน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 

ถวายสักการะเจ้าพ่อเจตคุปต์

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙น. นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม และคณะข้าราชการเรือนจำกลางคลองเปรม และผู้ต้องขัง ได้ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

 

 

 

Visitors: 38,130