ข่าวสถาบัน ประวัติเรือนจำ จำนวนผู้ต้องขัง พรฎ.อภัยโทษ ข่าว/กิจกรรม/ประกาศ ติดต่อเรือนจำ  FACEBOOK ผู้เยี่ยมชมDual Drill      
   

 

 

นายนิมิต ทัพวนานต์

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม

 

 

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม

 

ราคาน้ำมัน

 

   
            ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ต้องขังทุกคน